Stipe

Beste minsken wurd donateur

Voor onze

  1.   Nieuwe dorpsbewoners van Rottevalle.
  2.   Dorpsbewoners die betalen met een acceptgiro.
  3.   Toekomstige donateurs.

Ad a. Voor onze nieuwe dorpsbewoners van Rottevalle.

 Allereerst hartelijk welkom in ons prachtig dorpje Rottevalle!

Het dorpsfeest is een jarenlange traditie die z’n oorsprong heeft in de vroegere schoolfeesten. Ons dorpsfeest wordt om de drie jaar gevierd en het gehele dorp neemt hieraan uitbundig deel. In de feestweek zijn er diverse festiviteiten zoals versierde tuinen & straten, optocht met versierde wagens, muziekvoorstellingen en bands, theater, kermis, sportieve evenementen etc.

De commissie die zich hiervoor vrijwillig inzet en het geheel organiseert, heet U van harte welkom op ons eerst volgende feest. We organiseren dit feest voor iedereen, jong en oud.

De festiviteiten worden op verschillende locaties in het dorp gehouden en voor de grote muziekevenementen huren we een comfortabele tent accommodatie.

U begrijpt natuurlijk dat we een dergelijk feest niet geheel kosteloos kunnen organiseren. Hiervoor doen we op alle inwoners van ons dorp een beroep om ons hierin geheel vrijwillig financieel te steunen.

Natuurlijk vragen we ook U om donateur te worden en zo hiermee onze doelstelling tot uiting te brengen, namelijk ‘de band tussen de bevolking van Rottevalle en omstreken te versterken in de meest ruime zin van het woord’.

Alvast hartelijk dank.

Onderaan deze brief vindt U een machtiging-strookje wat door U ingevuld kan worden. Om U een richtlijn te geven van een kostendekkende donatie, is een bedrag van ongeveer € 15,- per jaar nodig. Nogmaals dit is geheel vrijblijvend en het bedrag mag U zelf bepalen.

 

Ad b. Voor onze dorpsbewoners die betalen met de acceptgiro.

Allereerst hartelijk dank voor Uw trouwe jaarlijkse bijdrage. 

Internet-bankieren heeft ons als stichting er ook toe gedwongen via internet te bankieren.

Door ontmoedigingsbeleid van de banken om van het acceptgirosysteem af te komen, heeft men als het ware steeds de kosten van dit acceptgiro betalingsverkeer verhoogd.

Hierdoor verliezen we in principe ‘geld’, tijd en onnodige administratieve kosten.

Graag willen we U motiveren om ons te steunen en via automatische incasso te gaan betalen. Hiervoor dient U alleen maar het machtiging-strookje onderaan de brief in te vullen en wij doen de rest.

Alvast onze hartelijke dank daarvoor!!

 

Ad c. Nog geen donateur ??!!

Dat is jammer!

Natuurlijk is er iets misgegaan of U bent verhuisd, of U bent het vergeten, of we hebben een administratieve blunder gemaakt, of ?

Omdat de kosten van de festiviteiten die voor en door het dorp georganiseerd worden, al maar toenemen, hebben we als feestcommissie een analyse gedaan van onze uitgaven en inkomsten. We hebben gelukkig een groot aantal donateurs die al jaren een financiële bijdrage geven. Het blijkt echter dat er ook een aantal dorpsbewoners zijn die geen bijdrage geven.

Uiteraard is de beslissing aan U, wellicht bent u misschien iemand die niet meedoet aan het dorpsfeest. Natuurlijk hebben we respect voor onze dorpsbewoners die ook een kleine bijdrage niet kunnen missen.

In het andere geval willen we graag dat u heroverweegt om donateur te worden.

Samen kunnen we de leefbaarheid van Rottevalle mede door de dorpsfeesten vasthouden, maar niet zonder Uw steun. Word ook donateur net als de meerderheid van uw mede dorpsgenoten !

Onderaan deze brief vindt U een machtiging-strookje wat door U ingevuld kan worden. Om U een richtlijn te geven van een kostendekkende donatie, is een bedrag van ongeveer € 15,- per jaar nodig. Nogmaals dit is geheel vrijblijvend en het bedrag mag U zelf bepalen.

===============================================================================

Vanzelfsprekend zullen we Uw privacy zorgvuldig beschermen.

Namens Stichting School- en Dorpsfeesten Rottevalle.

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Antwoordstrook incasso Feestcommissie Rottevalle.

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Stichting School- en Dorpsfeesten Rottevalle bankrekeningnummer : NL 25 RABO 0356 4048 62  van zijn/haar onder genoemde bank-/giro-rekening af te schrijven een bedrag van: € .............. t.b.v. de jaarlijkse donatie voor het driejaarlijkse dorpsfeest te Rottevalle.

Bank rekening nummer ...................................................

Giro rekening nummer: ............................................

Naam: .................................................................................

Adres: .................................................................................

Handtekening: ............................................................

PC en woonplaats: ..........................................................

Datum: .........................................................................